Ing. Radka Tomečková

Bakalářská práce

Zemědělské družstvo jako podnikatelský subjekt

Agricultural cooperative as an entrepreneurial subject
Anotace:
Předmětem bakalářské práce: „Zemědělské družstvo jako podnikatelský subjekt“ je popis a rozbor konkrétního družstva. První část je zaměřena na obecnou charakteristiku družstevnictví a jeho právní úpravy. V druhé části je analyzováno reálně existující zemědělské družstvo pomocí finanční analýzy. Dále je pozornost je věnována přínosům družstva členům. Cílem práce je dokázat životaschopnost družstva jako …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Agricultural cooperative as an entrepreneurial subject“ is description and analysis of concrete kooperative institutions. The first part is concentrade on general characteristic of cooperatives and their legislation. In the second part is analyzed the real cooperative society with financial analyse. Next, it is focused on advantages for members of cooperative. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.
  • Oponent: Ing. Petr Bohm, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikové hospodářství

Práce na příbuzné téma

Všechny práce