Bc. Patrik Soroka

Bachelor's thesis

Freestyle jako "performakce". Neoformalistická analýza filmu 8. míle.

Freestyle as "performaction". Neoformalist analysis of the film 8. mile
Abstract:
Tato bakalářská práce představuje neoformalistickou analýzu filmu 8. míle. Zaměřuje se na hudební sekvence obsahující souboje ve freestyle rapovém přednesu, které budí dojem, že po stylistické stránce využívají prvky videoklipu, a přitom pozdržují narativní vývoj filmu. Tuto domněnku posiluje i intertextuální čtení hudební kariéry hiphopové hvězdy Eminema, jež je lemována množstvím natočených videoklipů …more
Abstract:
This bachelor thesis presents a neoformalist analysis of a movie called 8 Mile. It focuses on music sequences containing freestyle rap battles, which create an assumption that they are using specific stylistic features of a music video and retarding the narrative of the movie. However, this assumption is understandable since Eminem's career is strongly based on the success of his music videos. By the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 7. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 9. 2017
  • Supervisor: Mgr. Šárka Gmiterková
  • Reader: Mgr. Jan Trnka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta