Štěpán Kohoutek

Bakalářská práce

Vliv odštěpení na finanční zdraví podniku CNC TVAR s.r.o.

Anotace:
Cílem bakalářské práce je zhodnotit vliv odštěpení obchodního jmění, s rozhodným dnem stanoveným k 1. 1. 2015, na finanční zdraví společnosti CNC TVAR s.r.o. Vliv odštěpení je hodnocen pomocí nástrojů finanční analýzy, které analyzují období mezi roky 2012 až 2016. Dalšími podpůrnými metodami zhodnocení vlivu odštěpení jsou benchmarking a makroekonomická analýza. Práce je rozdělena na teoretickou a …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to evaluate the influence of the split of business assets, with the decisive date set on January 1, 2015, on the financial health of the company CNC TVAR s.r.o. The impact of splitting is assessed by using financial analysis tools that analyze the period between 2012 and 2016. Other supportive methods for assessing the impact of splitting are benchmarking and macroeconomic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018
Identifikátor: http://theses.cz/id/b4ap8u/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení a ekonomika průmyslového podniku