Petra KAČEROVÁ

Bakalářská práce

Pozice a role Sněmovny lordů v britském politickém systému

Position and role of the House of Lords in the British political system
Anotace:
Sněmovna lordů je nedílnou součástí britského politického systému po celá staletí. Hlavním cílem mé práce je poukázat na to, jak se Sněmovna lordů během své historie měnila a jaká je její současná pozice a role v politickém systému Velké Británie. První část své práce věnuji stručné charakteristice samotných druhých komor, jejich významu, kritice a typologii. V další části se zaměřuji na historii Sněmovny …více
Abstract:
The House of Lords is an integral part of British political system for centuries. The main aim of my thesis is to show how the House of Lords during its history has changed and what is its current position and role in the political system of Great Britain. The first part of thesis is devoted to a brief characterization of the second chambers themselves, their significance, critique and typology. In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Jurek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAČEROVÁ, Petra. Pozice a role Sněmovny lordů v britském politickém systému. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 28. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/