Bc. Lucie Ungerová

Bakalářská práce

Systém vzdělávání ve Velké Británii - reformy a jejich dopad na úroveň vzdělávání

Education in Great Britain: Historical Development, Reforms and Their Impact on the System’s Performance
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je na základě historického vývoje a analýzi nobodobých reformem přiblížit strukturu britského vzdělávacího systému, který je tvořen dvěmi na sobě nezávislými větvemi; státními školami a soukromým sektorem. První část popisuje vzdělávací systém jako celek a specifika jednotlivých škol dle provozovalelů, učební osnovy a testovací mechanismy. Druhá část popisuje historický …více
Abstract:
The aim of this thesis is to analyse the British Education, which consists of two main strands; state schools and private sector which developed historically independently from each other. The objective of the first part is to introduce the structure of the British education system, the role of examination, funding mechanism, the National curriculum and the options for vocational and higher education …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2020
  • Vedoucí: Ph.D. Stephen Paul Hardy
  • Oponent: M.A. et M.A. Abigail Mokra

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma