Petr Krejčí

Diplomová práce

Objektově orientovaná analýza a návrh mobilní aplikace

Mobile Application Object-Oriented Analysis and Design
Anotace:
Diplomová práce je věnována oblasti analýzy a návrhu mobilní aplikace. Hlavním cílem práce je vytvořit ucelený návrh mobilní aplikace na základě důkladné analýzy. Mezi dílčí cíle patří demonstrování procesu analýzy a návrhu, zmapování současných konkurenčních softwarových řešení, popsání cílové skupiny uživatelů, provedení série hloubkových rozhovorů, jež poskytnou dostatečné podklady pro podrobné …více
Abstract:
The master thesis is discussing the mobile application development and particularly phase of analysis and design. The main goal of the thesis is to create a complex design for a mobile application based on a consistent analysis. Partial goals are demonstration of the process of analysis and design, mapping competitive software solutions currently available on the market, describing the target user …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: Alena Buchalcevová
  • Oponent: Michal Doležel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72572