Bc. Maria Zaripova

Master's thesis

Vymáhání pohledávek

Recovery of Claims
Abstract:
Diplomová práce zpracovává tématiku Vymáhání pohledávek. Práce obsahuje přehled možností vymáhání pohledávek v České republice, způsob a popis efektivního vymáhání pohledávek nejen mimosoudním vymáháním, ale i soudním řízením, exekucí, insolvencí či v případě vyhlášení úpadku jeho řešení. V Práci je také kladen důraz na představení vymáhání pohledávek z ekonomického hlediska, ale i z hlediska účetního …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of Debt Recovery. The thesis contains an overview of the possibilities of recovering debts in the Czech Republic, the way and description of effective recovery of receivables not only through extrajudicial enforcement, but also through legal proceedings, execution, insolvency or in the event of deciding the bankruptcy of its solution. The thesis also emphasizes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2018
  • Supervisor: doc. RNDr. Jiří Souček, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní