Bc. Lenka Dvořáková

Diplomová práce

Insolvenční řízení a jeho důsledky pro obchodní korporaci

Insolvency proceedings and the consequences for the corporation
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku procesu insolvenčního řízení ve vztahu k obchodním korporacím a zároveň na vymezení důsledků, které insolvenční řízení v tomto smyslu vyvolá. Pojem insolvenčního řízení jsem zpracovala jak z hlediska historického, tak i z hlediska jeho jednotlivých fází a specifik, které pro obchodní korporace znamená.
Abstract:
The Diploma thesis is aimed at the issue of insolvency proceedings in relation to the business corporations and the related definition of the consequences of insolvency proceedings in this sense. I processed the concept of insolvency proceedings from historical development viewpoint and also from the point of view of its individual stages and the specifics of the business corporations.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní