Bc. Aneta Hronová

Diplomová práce

Vysílání pro děti a mládež: komparativní analýza proměn dramaturgie a programových strategií ČT

Broadcasting for Children: Comparative Analyze of Programme Strategies of Czech TV
Anotace:
Česká televize se jako veřejnoprávní médium snaží oslovovat široké spektrum diváckých publik, nevyjímaje to dětské. V rámci nové komunikační strategie snažící se o změnu a jakési osvěžení tematické a obsahové nabídky České televize, vznikl projekt přinášející každý rok jiný tematický blok. Rok 2010 byl vyhlášen za „Rok dítěte“. Programová strategie „Počítáme s dětmi v České televizi“ byla podle bývalé …více
Abstract:
Czech Television is a public medium like trying to reach a wide audience range of audiences, including the children. The new communication strategy of trying to change and sort of refreshing thematic content and offers of Czech Television, the project was bringing a different theme each year block. The year 2010 was proclaimed the "Year of the Child". Program Strategy "We expectchildren in the Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: MgA. Kamila Zlatušková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií