Bc. Šárka Tomková

Diplomová práce

Nástroje MNC k ovlivňování ozbrojeného konfliktu

The Instruments of Multinational Corporation to Influence Armed Conflict
Anotace:
Nadnárodní korporace zaujímají čím dále větší vliv v oblasti mezinárodní ekonomiky a jejich dopady jsou patrnější i v oblasti, ve které dosud dominovaly jen suverénní státy. Vnitrostátní konflikt nemusí být záležitostí jen státu a obyvatel, ale jak někteří tvrdí i vnějších vlivů reprezentovaných mocnými nadnárodními společnostmi. Tato práce se zaměřuje na způsoby, kterými má korporace možnost do konfliktu …více
Abstract:
Multinational corporations are more than ever engaged in the international economy. Nevertheless, their strong influence affects areas that have been so far dominated by sovereign states. An intrastate conflict is said to be no longer a matter of only state and its people. But as some say, powerful multinationals are significant external factor to conflitct behaviour. This thesis focuses on the ways …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií