Mgr. Luboš KRNINSKÝ

Disertační práce

Osobnost učitele v souvislosti se strategiemi zvládání zátěžových situací a její vliv na edukaci

The teacher's personality in relation to the stress situations coping strategies and its influence on education
Anotace:
Disertace se věnuje tématu zvládání a prožívání zátěžových (mimořádných) situací ve výuce v souvislosti s vybranými osobnostními rysy učitelů. Práce má teoreticko? empi-rický charakter. Její teoretická část představuje základní poznatky související s tématy významnými pro zpracovávanou problematiku (profese učitele; osobnost, motivace, emoce, pracovní zátěž a stres v kontextu učitelského povolání; …více
Abstract:
The dissertation deals with the topic of managing and experiencing stressful (extraordi-nary) situations in teaching in connection with selected teachers' personality traits. The thesis has a theoretical-empirical character. Its theoretical part presents some basic know?ledge related to the topics relevant to the processed issues (teacher's profession, persona?lity, motivation, emotion, workload and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRNINSKÝ, Luboš. Osobnost učitele v souvislosti se strategiemi zvládání zátěžových situací a její vliv na edukaci. Č. Budějovice, 2017. disertační práce (Ph.D.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses b4mtn7 b4mtn7/2
4. 7. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
4. 7. 2017
Bulanova, L.
5. 7. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.