Mgr. Luboš KRNINSKÝ

Doctoral thesis

Osobnost učitele v souvislosti se strategiemi zvládání zátěžových situací a její vliv na edukaci

The teacher's personality in relation to the stress situations coping strategies and its influence on education
Abstract:
Disertace se věnuje tématu zvládání a prožívání zátěžových (mimořádných) situací ve výuce v souvislosti s vybranými osobnostními rysy učitelů. Práce má teoreticko? empi-rický charakter. Její teoretická část představuje základní poznatky související s tématy významnými pro zpracovávanou problematiku (profese učitele; osobnost, motivace, emoce, pracovní zátěž a stres v kontextu učitelského povolání; …more
Abstract:
The dissertation deals with the topic of managing and experiencing stressful (extraordi-nary) situations in teaching in connection with selected teachers' personality traits. The thesis has a theoretical-empirical character. Its theoretical part presents some basic know?ledge related to the topics relevant to the processed issues (teacher's profession, persona?lity, motivation, emotion, workload and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 7. 2017

Thesis defence

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KRNINSKÝ, Luboš. Osobnost učitele v souvislosti se strategiemi zvládání zátěžových situací a její vliv na edukaci. Č. Budějovice, 2017. disertační práce (Ph.D.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses b4mtn7 b4mtn7/2
4/7/2017
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
4/7/2017
Bulanova, L.
5/7/2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.