Theses 

Vězeňství v České republice. Volnočasové aktivity pro osoby ve výkonu trestu odnětí svobody – Jana Šrajbrová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Jana Šrajbrová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Vězeňství v České republice. Volnočasové aktivity pro osoby ve výkonu trestu odnětí svobody

Anotace: Tato absolventská práce je zaměřená na volnočasové aktivity a programy zacházení ve věznicích, které napomáhají k resocializaci odsouzených osob ve výkonu trestu. Práce je rozdělena na dvě části – Teoretickou část a Praktickou část. Teoretická část poukazuje na rozdíly mezi historií a současností, co se týče zacházení s odsouzenými ve věznicích. A dále vysvětluje rozdíly mezi různými programy zacházení a volnočasovými aktivitami. Praktická část je založena na mých zkušenostech z praxe ve věznici, kde blíže popisuji průběh programů a aktivit, které jsem měla možnost vidět a zažít. Dále se v praktické části vyskytují 3 kazuistiky odsouzených, které blíže nastíní život odsouzených před výkonem trestu odnětí svobody, průběh jejich života ve vězení, jejich trestný čin, zařazení do programu zacházení a popřípadě, jak je trest odnětí svobody a programy zacházení ovlivňují a jak na ně působí. V neposlední řadě se v praktické části nachází rozhovor s odborným zaměstnancem Vězeňské služby ČR, který je zaměřen na průběh nástupu do vězení, volbu programu zacházení, péči o odsouzené během výkonu trestu odnětí svobody a následnou péči po propuštění odsouzeného z výkonu trestu odnětí svobody.

Abstract: This graduate work is focused on leisure activities and treatment programs in prisons which help to resocialize sentenced prisoners. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part points to the differences between the past and the present as regards the treatment of convicts in prison. It also explains the differences between various treatment programs and leisure activities. The practical part is based on my experience I gained during my work placement in prison. The course of programs and activities are described here. In addition, there are three cases of convicted persons which outline the life of the sentenced before the imprisonment, their life in prison, the crime and their inclusion in the treatment program. Last but not least, there is an interview with a professional Prison Service CR employee which focuses on the process of entering the prison, the choice of a suitable treatment program, the care during the imprisonment and aftercare when the person is released from prison.

Klíčová slova: Výkon trestu odnětí svobody, odsouzený, programy zacházení, SARPO, recidiva, socializace, resocializace, vězení, The execution of a punishment, convicted, special program, relapse, resocialization, socialization, prison

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Michael Martinek, Th.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Kuchař, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2019 10:39, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz