Bc. Petr Morávek

Bakalářská práce

Implementace systému řízení kvality ve společnosti Stavitelství DUO - STAV s. r. o.

Inplementation of the quality management system in the construction company DUO-STAV s.r.o.
Anotace:
Práce je zaměřena na systém řízení kvality ve společnosti. Cílem je na základě analýzy pojetí kvality ve společnosti Stavitelství DUO-STAV s.r.o. identifikovat vybrané oblasti s prioritní potřebou implementace systému řízení kvality a navrhnout možný způsob její implementace.
Abstract:
The bachelor thesis is focused on a quality management system in a surveyed company. The main target of the thesis is to analyse the concept of quality in the company Stavitelství DUO-STAV s.r.o. Subsequently to identify selected areas with priority needs of management quality system implementation and propose a method of implementation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Ludvík Filip
  • Oponent: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní