Alena Chlupová

Bachelor's thesis

Ošetřovatelský proces u dítěte s akutní lymfoblastickou leukémií po transplantaci kmenových buněk

Nursing Process of a Child with Acute Lymphoblastic Leukemia after Hematopoietic Stem Cell Transplantation
Abstract:
Chlupová, Alena. Ošetřovatelský proces u dítěte s akutní lymfoblastickou leukemií po transplantaci kmenových buněk. Vysoká škola zdravotnická o. p. s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: PhDr. Hana Belejová Ph.D. Praha 2021. 63 s. Tématem bakalářské práce je ošetřovatelský proces u dítěte s akutní lymfoblastickou leukemií po transplantaci kmenových buněk. Teoretická část obsahuje čtyři …more
Abstract:
Chlupová Alena. Nursing process of a child with acute lymphoblastic leukemia after hematopoetic stem cell transplantation. Vysoká škola zdravotnická o.p.s. Qualification: Bachelor (Bc.). Leader of the work:. Praha 2021. 63 pages. The subject of this bachelor thesis is the nursing process of the child with acute lymphoblastic leukaemia after the transplantation of stem cells. The theoretical part includes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2021
  • Supervisor: PhDr. Hana Belejová, Ph.D.
  • Reader: doc. Anna Mazalánová, PhDr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola zdravotnická