Ing. Petr Bulíček, DiS.

Bakalářská práce

Analýza vztahu geomorfologických prvků krajiny a křehkého porušení hornin

The analysis of the geomorphological features of the landscape and rock jointing
Anotace:
Práce se zaměřuje na analýzu a vyhodnocení dvou souborů orientovaných dat ze čtyř vybraných lokalit. Prvním souborem jsou geologická data o křehkém porušení hornin a druhým souborem geomorfologická data lineárních prvků krajiny – morfolineamentů. Předmětem práce byl i výběr vhodné metody a její aplikace při získávání dat morfolineamentů, tedy jejich detekce a určení směrové orientace. Stěžejním výstupem …více
Abstract:
The Bachelor work focuses on the analysis and evaluation of two sets of related data from four selected locations. The first one is a geological data set of brittle failure of rocks and the second one is a geomorphologic data set of linear landscape elements—morpholineaments. The object of the work was the selection of appropriate methods and its application in data acquisition of morpholineaments …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta