Tereza Vašková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Migrace jako téma globálního rozvojového vzdělávání

Abstract:
Cílem tohoto kvalitativního výzkumu je popsat vybraná specifika a charakteristiky globálního rozvojového vzdělávání v oblasti témat migrace z pohledu pracovníků českých neziskových organizací, které se touto problematikou zabývají. Konkrétní specifika se týkají specifičnosti tématu, cílů, metod, spolupráce s cílovými skupinami, kompetencí lektora/metodika, přínosů, problémů, rolí GRV v integračním …more
Abstract:
The objective of this qualitative research is to describe selected specifics and characteristics of global development education in the area of the topic of migration from the perspective of the Czech workers in non-profit organisations, dealing with these issues. Particular specifics are related to the specificity of the topic, objectives, methods, cooperation with target groups, competencies of language …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Iva Linhartová
  • Reader: Mgr. Tereza Malochová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc