Mgr. Petra Frühbauerová

Diplomová práce

Globální rozvojové vzdělávání: databáze programů jako nástroj sdílení zkušeností pedagogů

Development Education: Programm Database as a Tool for Experience Sharing amongst Educators
Anotace:
Cílem magisterské diplomové práce s názvem „Globální rozvojové vzdělávání: databáze programů jako nástroj sdílení zkušeností pedagogů“ je vytvořit projekt internetové databáze, která umožní sdílení programů, aktivit a projektů globálního rozvojového vzdělávání ve skautské organizaci i mimo ni. Diplomová práce je koncipována jako teoreticko-aplikační práce. Základní návrh struktury databáze a způsobu …více
Abstract:
The goal of the diploma thesis "Development Education: Programme Database as a Tool for Experience Sharing amongst Educators" is to create a project of Internet based database. The database aims to enable sharing of programmes, activities and projects of development education within and also outside Scout organisation. The diploma thesis is structured as theoretical as well as applied thesis. Basic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jiří Svoboda, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta