Ing. Miroslav MACKO

Diplomová práce

Projekt zvýšení výkonnosti recyklace a zpracování stavebních a dřevěných odpadů ve společnosti x - y, s.r.o.

The project of efficiency improvement in recycling and processing of building waste and timber residue in the company X - Y, Ltd.
Anotace:
Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou zvýšenia výkonnosti mobilnej drviacej jednotky na recykláciu stavebných odpadov v spoločnosti x {--} y, s. r. o. Hlavným cieľom bolo vytvoriť zrealizovateľné riešenia na zefektívnenie výroby recyklátov. V teoretickej časti autor stručne predstavil štíhlu výrobu a metódy JIT a TPM. Analytická časť sa zaobe-rá popisom súčasného stavu výroby. Vyústila do projektu …více
Abstract:
This Master Thesis engages in problems of increasing productivity of mobile jaw - crushing unit used for recycling building materials in company x {--}y, ltd. The main purpose of this Thesis is creating a real resolution of efficient growth of recycling process. In theoretic part author introduced the Lean production and the methods of Total productive mainte-nance and Just in Time. Analytic part engages …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2010
Identifikátor: 16505

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2010
  • Vedoucí: Ing. Dobroslav Němec

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MACKO, Miroslav. Projekt zvýšení výkonnosti recyklace a zpracování stavebních a dřevěných odpadů ve společnosti x - y, s.r.o. . Zlín, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Průmyslové inženýrství