Bc. Zdeněk Zoubek

Bakalářská práce

Trendy ve vývoji řízení materiálového toku ve výrobě - JIT, JIS

Trends in the development of material flow management in production - JIT, JIS
Anotace:
Problematika materiálových toků je poměrně často diskutovaným tématem ve výrobních závodech u nás i ve světě. S nastupujícím průmyslem 4.0 chce velká část těchto výrobních firem automatizovat nevýrobní procesy, které nepřinášejí žádnou přidanou hodnotu. Nicméně tyto inovace nejprve vyžadují perfektně zvládnutý průmysl 3.0 a s ním i související automatizaci. Tato bakalářská práce se zabývá problematikou …více
Abstract:
The issue of material flows is a relatively frequently discussed topic in production plants in our country and in the world. With the advent of Industry 4.0, a large proportion of these manufacturing companies want to automate non-manufacturing processes that bring no added value. However, these innovations first require a perfectly managed 3.0 industry and related automation. This bachelor's thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Amler
  • Oponent: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance