Ing. Miroslav MACKO

Master's thesis

Projekt zvýšení výkonnosti recyklace a zpracování stavebních a dřevěných odpadů ve společnosti x - y, s.r.o.

The project of efficiency improvement in recycling and processing of building waste and timber residue in the company X - Y, Ltd.
Abstract:
Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou zvýšenia výkonnosti mobilnej drviacej jednotky na recykláciu stavebných odpadov v spoločnosti x {--} y, s. r. o. Hlavným cieľom bolo vytvoriť zrealizovateľné riešenia na zefektívnenie výroby recyklátov. V teoretickej časti autor stručne predstavil štíhlu výrobu a metódy JIT a TPM. Analytická časť sa zaobe-rá popisom súčasného stavu výroby. Vyústila do projektu …more
Abstract:
This Master Thesis engages in problems of increasing productivity of mobile jaw - crushing unit used for recycling building materials in company x {--}y, ltd. The main purpose of this Thesis is creating a real resolution of efficient growth of recycling process. In theoretic part author introduced the Lean production and the methods of Total productive mainte-nance and Just in Time. Analytic part engages …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2010
Identifier: 16505

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2010
  • Supervisor: Ing. Dobroslav Němec

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MACKO, Miroslav. Projekt zvýšení výkonnosti recyklace a zpracování stavebních a dřevěných odpadů ve společnosti x - y, s.r.o. . Zlín, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Master programme / field:
Economics and management / Industrial Engineering