Bc. Monika Neuwirthová

Diplomová práce

Vliv rezidenční suburbanizace na školu očima vedoucích pedagogických pracovníků

The influence of residential suburbanization on the school form the point of view of the leading pedagogical workers
Anotace:
Předkládaná diplomová práce zkoumá, zda výstavba suburbia v obci ovlivňuje také vnitřní prostředí školy a její život. Práce se zaměřuje na pohled vedoucích pedagogických pracovníků. Teoretická část práce přibližuje problematiku rezidenční suburbanizace a snaží se nastínit důvody studia zmiňované problematiky v pedagogickém výzkumu. Empirická část práce se snaží především interpretovat a prezentovat …více
Abstract:
This diploma thesis examines, whether the construction of suburbs in a village affects the school environment. The thesis focuses on the view of the leading pedagogical workers. The theoretical part deals with the problems of residential suburbanization and outlines the reasons for their inclusion in pedagogical research. The empirical part presents and interprets the results of the research. It concentrates …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Trnková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta