Theses 

Smlouvy o ochraně základních práv a svobod a jejich aplikace národními soudy v oblasti ochrany duševního vlastnictví – Mgr. Pavlína Navrátilová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Pavlína Navrátilová

Diplomová práce

Smlouvy o ochraně základních práv a svobod a jejich aplikace národními soudy v oblasti ochrany duševního vlastnictví

Conventions on the Protection of Human Rights and their Application by National Courts in IPRs Disputes

Anotace: Diplomová práce na téma „Smlouvy o ochraně základních práv a svobod a jejich aplikace národními soudy v oblasti ochrany duševního vlastnictví“ se zaměřuje na zkoumání a řešení vztahu práva duševního vlastnictví k základním právům a svobodám, otázku přímé aplikovatelnosti mezinárodních smluv a přináší rozbor vybraných rozhodnutí zahraničních soudů v oblasti duševního vlastnictví. Cílem této práce je poskytnout analýzu práva duševního vlastnictví ke vztahu k základním právům a svobodám a vyzdvihnout rozdílné přístupy ve Spolkové republice Německo, Rakouské republice, Španělském království, Slovenské republice a Polské republice.

Abstract: Diploma thesis “Conventions on the Protection of Human Rights and their Application by National Court in IPRs Disputes” is focused on the examination of the relationship between intellectual property and human rights, deals with the question of self-executing treaties and finally analyzes specific cases of the application by national courts in IPRs disputes. The aim of this thesis is to provide an analysis of the relationship between intellectual property and human rights and to highlight the most significant differences in approaches in Germany, Austria, Spain, Slovakia and Poland

Klíčová slova: Lidská práva, duševní vlastnictví, vlastnické právo, přímá aplikovatelnost, mezinárodní smlouvy, Human Rights, intellectual property, ownership, self-executing, international treaties

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 02:05, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz