Tomáš Běloch

Bakalářská práce

Enterprise Content Management v prostředí produktů Microsoft Office System 2007

Enterprise Content Management in products of Microsoft Office System 2007
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je charakteristika produktové řady Microsoft Office System 2007 v oblasti Enterprise Content Managementu s důrazem na technologii Microsoft Office SharePoint Server 2007, jako centrum správy podnikového obsahu. V první části autor vymezuje pojem ECM a jeho oblasti, které Microsoft Office System pokrývá. Poté nahlíží na Microsoft Office System ve vztahu ke globální architektuře …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is characteristic of Microsoft Office System 2007 product line in the Enterprise Content Management area with an emphasis on Microsoft Office SharePoint Server 2007 technology, as a center of Enterprise Content Management (ECM). In the first part, author defines the concept of ECM and its areas, which covers the Microsoft Office System. Then he consults the Microsoft …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2009
  • Vedoucí: Renáta Kunstová
  • Oponent: Petr Kapitán

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/14701