Bc. Andrea Kypěnová, DiS.

Diplomová práce

Interkulturní komunikace v nadnárodních společnostech

Intercultural Communication within the Multinational Companies
Anotace:
Diplomová práce se zabývá komunikací v nadnárodní společnosti s ohledem na kulturní odlišnosti. Teoretická část se zabývá komunikací v obecné rovině, interní komunikací ve firmě, až k multikulturní komunikaci v nadnárodní společnosti. V teoretické části jsou rozebrány kulturní dimenze a jejich vliv na komunikaci a spolupráci v multikulturní firmě. Dále se závěrečná práce zabývá firmou coby organizací …více
Abstract:
The thesis deals with communications in a multinational company with regard to cultural differences. The theoretical part deals with communication in general, internal communications within the company, to multicultural communication in multinational companies. The theoretical part deals with the cultural dimensions and their impact on communication and cooperation in a multicultural company. Furthermore …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.
  • Oponent: PhDr. Marek Matějka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní