Bc. Ivo Kyndl

Bakalářská práce

Firemní kultura a interní komunikace nadnárodní firmy

Corporate Culture and Internal Communication of the International Company
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá firemní kulturou a interní komunikací nadnárodní firmy. Věnuje se rovněž vlivům nadnárodního prostředí na danou komunikaci a firemní identitu. Daná problematika je v současném globálním světě předmětem mnoha odborných konferencí a výzkumů. Cílem bakalářské práce je analýza firemní kultury a interní komunikace české, dceřiné společnosti nadnárodní firmy, která musí respektovat …více
Abstract:
The bachelor’s thesis deals with the concepts of corporate culture and internal communication of a multinational company. It also deals with the multinational environment impact on the particular communication and corporate identity. In the current global world, these particular issues are in the focus of many professional conferences and research projects. The objective of the bachelor’s thesis is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 8. 2013
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: PhDr. Petra Anýžová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní