Bc. Jana Sekerková

Diplomová práce

Vliv modifikace histonů na schopnost indukce rezistence u rostlin

The role of histones modifications on ability to induce resistance in plants
Anotace:
Rostliny jsou každodenně vystavovány řadě nepříznivých vlivů a patogenních organismů, jakými mohou být bakterie, viry či oomycety. Na základě těchto nepříznivých faktorů si rostliny vybudovaly celou řadu obranných drah. Tyto obranné reakce mohou být urychleny a zesíleny opakovanou reakcí na stimul, která je přirozeně spuštěna pomocí rozpoznání mikrobiálních molekulárních vzorů (MAMPs), či použitím …více
Abstract:
The plants are exposed daily to many adverse effects and harmful organisms, such as bacteria, viruses or oomycetes. Based on these unfavourable factors, the plants have built several defence pathways. These defence responses can be accelerated and enhanced by a repeated response to a stimulus that is naturally triggered by the recognition of microbe molecular patterns (MAMPs) or by the use of priming …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2020
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Miloslava Fojtová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta