Alireza Jian Bagherpoor

Disertační práce

The involvement of non-histone DNA-binding HMGB1 and HMGB2 proteins in human embryonic stem cells and their differentiated derivatives

The involvement of non-histone DNA-binding HMGB1 and HMGB2 proteins in human embryonic stem cells and their differentiated derivatives
Anotace:
HMGB1 a HMGB2 jsou evolučně vysoce konzervované proteiny, které se vážou s DNA a zvyšují přístup transkripčním proteinům ke specifickým oblastem na DNA. HMGB1/2 se účastní celé řady buněčných procesů včetně replikace, transkripce, opravy DNA, proliferace, diferenciace, apoptózy a růstu nádorů. Doposud nebylo známo, zda se tyto proteiny účastní regulace typických funkcí lidských embryonálních kmenových …více
Abstract:
The HMGB1 and HMGB2 are evolutionarily highly conserved non-histone nuclear proteins that bind to DNA and elevate access to transcriptional proteins on specific targets. In addition, these chromatin binding proteins have been involved in numerous cellular processes, including replication, regulation of gene transcription, DNA repair, proliferation, differentiation, apoptosis, and tumor growth. It is …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Michal Štros, DrSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Ctirad Hofr, Ph.D., doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta