Bc. Jana Sekerková

Master's thesis

Vliv modifikace histonů na schopnost indukce rezistence u rostlin

The role of histones modifications on ability to induce resistance in plants
Abstract:
Rostliny jsou každodenně vystavovány řadě nepříznivých vlivů a patogenních organismů, jakými mohou být bakterie, viry či oomycety. Na základě těchto nepříznivých faktorů si rostliny vybudovaly celou řadu obranných drah. Tyto obranné reakce mohou být urychleny a zesíleny opakovanou reakcí na stimul, která je přirozeně spuštěna pomocí rozpoznání mikrobiálních molekulárních vzorů (MAMPs), či použitím …more
Abstract:
The plants are exposed daily to many adverse effects and harmful organisms, such as bacteria, viruses or oomycetes. Based on these unfavourable factors, the plants have built several defence pathways. These defence responses can be accelerated and enhanced by a repeated response to a stimulus that is naturally triggered by the recognition of microbe molecular patterns (MAMPs) or by the use of priming …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 6. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 7. 2020
  • Supervisor: doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Miloslava Fojtová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta