Bc. Ondřej Marván

Bakalářská práce

Opatření k minimalizaci dopadů pandemie COVID-19 v podniku

Precautions to Minimize the Impact of the COVID-19 Pandemic in a Business
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá korelací mezi celosvětovou pandemií COVID-19 a negativními ekonomickými dopady, zejména pak celosvětovou ekonomickou krizí. Materiály potřebné k vypracování této bakalářské práce jsou převážně cizojazyčného charakteru a jsou čerpány z renomovaných akademických institucí z důvodu, že se jedná o téma, které nebylo doposud dostatečně zpracováno v české literatuře. Cílem práce …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the correlation between the global pandemic COVID-19 and negative economic impacts, especially the global economic crisis. The materials required for this bachelor thesis are mostly foreign language in nature and are drawn from renowned academic institutions because this is a topic that has not been sufficiently treated in the Czech literature. The aim of the thesis is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 7. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 8. 2021
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Halouzka, CSc.
  • Oponent: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní