Bc. Ivana Kaiserová

Diplomová práce

Veřejná správa a její protidrogová politika

Public goverment and its drug policy
Anotace:
V teoretické části diplomové práce se zabývám vymezením základních pojmů, organizačních struktur, principů fungování a kontroly orgánů veřejné správy. V této části diplomové práce je také popsán současný stav drogové problematiky, její trendy a vývoj na našem území. Důraz byl kladen na spolupráci jednotlivých složek veřejné správy při řešení drogové problematiky. Detailně se v této části diplomové …více
Abstract:
The theoretical part deals with the definition of basic concepts, organizational structures, operating principles and control of public authorities. This part of the thesis also describes the current state of the drugs problem, its trends and developments in our country. Emphasis was placed on cooperation between the components of public administration in addressing the drug problem. Detail in this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslav Jančík
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní