Bc. Nika Daňková

Diplomová práce

Porovnání pooperační bolesti a soběstačnosti pacientek po regionální a celkové anestezii v souvislosti s císařským řezem

Comparison of postoperative pain and patient self-sufficiency after regional and general anesthesia in Caesarean Section
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na vliv druhu podané anestezie na pooperační bolest a soběstačnost žen po císařském řezu. Práce je členěna na teoretickou a výzkumnou část. Teoretická část popisuje problematiku císařského řezu, jeho historii, vývoj, indikace i kontraindikace, způsob a metody provedení a možné komplikace. Dále se věnuje otázce porodnické anestezie, rozebírá možnosti, indikace, výhody, nevýhody …více
Abstract:
This thesis is focused on the effect of the type of anesthesia administered on postoperative pain and self-sufficiency of women after caesarean section. The thesis is divided into a theoretical and a research part. The theoretical part describes the issue of caesarean section, its history, development, indications and contraindications, methods of implementation and possible complications. It also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHA

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Daňková, Nika. Porovnání pooperační bolesti a soběstačnosti pacientek po regionální a celkové anestezii v souvislosti s císařským řezem. Pardubice, 2019. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Perioperační péče v gynekologii a porodnictví