Bc. Kamila Nováková

Diplomová práce

Analýza nákladů na centrovou péči

Cost analysis of health care within centers
Anotace:
Diplomová práce se zabývá oblastí specializované péče poskytované v České republice v Centrech se Zvláštní smlouvou. Autorka si klade za cíl zhodnotit udržitelnost financování centrové péče z pohledu Fakultní nemocnice v Motole. Zaměřuje se konkrétně na nárůst jak počtu ATC skupin a jednotlivých léčivých přípravků spadajících do centrové péče, tak i na nárůst počtu pacientů. Analytická část práce se …více
Abstract:
The diploma thesis talks about the area of specialized care provided in the Czech Republic in Centers with a Special contract. The author aims to evaluate the sustainability of financing center care from the view of the University Hospital in Motol. She specifically focuses on the increase in the number of ATC groups and individual medicinal products falling under central care and on the increase in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Palán, CSc.
  • Oponent: Ing. Marcela Hradecká

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS