Hanyu Zhang

Bakalářská práce

Behavioral Finance versus Traditional Finance: Differences and Similarities

Behavioral Finance versus Traditional Finance: Differences and Similarities
Anotace:
Cílem bakalářské práce je analyzovat dvě finanční teorie, tradiční a behaviorální - aby bylo možné porozumět rozdílům a podobnostem mezi těmito dvěma financemi; z toho, jak byly tyto dvě teorie poprvé formovány, aby představily vztah mezi těmito dvěma entitami. Praktická část se zaměří na to, jaký dopad budou mít obě teorie investování do fondů a akcií na investory, a bude skutečně zkoumat finanční …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is analyzing two financial theories, the traditional and behavioral - to be able to understand the differences and similarities between the two finances; from how the two theories were first shaped to introduce the relationship between those two entities. The practical part will focus on what impact the two theories of fund and stock investment will have on investors …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 7. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 8. 2023
  • Vedoucí: Ing. Eva Kostikov, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jana Kotěšovcová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní