Bc. Milan Maroszczyk

Bakalářská práce

Vývoj postoje britské Konzervativní strany k Evropské unii od roku 1992

The Evolution of the Stance of British Conservatives towards the E.U.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá postojem britské Konzervativní strany k EU od roku 1992. Cílem práce je popsat tento vývoj pomocí analýzy volebních programů. Používána je přitom kvantitativní a kvalitativní metoda analýzy programu. V práci jsou identifikovány klíčové body, ve kterých docházelo k obratu v postoji k EU. Jsou zde nalezeny podobnosti ve vývoji po nástupu konzervativců do vlády v roce 1992 …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the stance of the British Conservative Party towards the European Union since 1992. The aim of my thesis is to describe this development with help of the election manifesto. Quantitative as well as qualitative analysis are used to analyse these manifestos. My thesis identifies key moments of changes in attitudes towards EU. We can find similarities in the development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jan Werner

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií