Bc. Adéla Hájková

Bakalářská práce

Úspěch Strany za nezávislost Spojeného království a významnost témat Evropské unie a imigrace ve Velké Británii

Success of UK Independence Party and the salience of European Union and immigration issues in Great Britain
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá významností témat Evropské Unie a imigrace ve Velké Británii. Cílem je zjistit, jaký prostor věnují daným tématům relevantní politické strany (UKIP, Konzervativní strana a Labouristická strana) a jaký postoj vůči nim zastávají. Teoreticky se práce opírá o koncepty tematického vlastnictví, významnosti tématu a teorii soutěže mezi mainstreamovými stranami a stranami niky …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the salience of the European Union and immigration issues in Great Britain. The aim is to identify the space devoted to given issues by all relevant political parties (UKIP, The Conservative Party, The Labour Party) and their attitudes towards them. Theoretical part of the thesis is based on concepts of issue ownership, issue salience and the theory of competition between …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marika Wernerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií