Theses 

Analýza systému měření čistoty povrchu materiálu u dodavatele automobilového průmyslu – Ondřej Kukla

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management kvality

Ondřej Kukla

Bakalářská práce

Analýza systému měření čistoty povrchu materiálu u dodavatele automobilového průmyslu

Analysis of Measurement System of Material Surface Purity at Automotive Industry Supplier

Anotace: Náplní této bakalářské práce je vypracování a vyhodnocení analýzy systému měření. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Část teoretická se zabývá představením současných přístupů k analýze systému měření. V části praktické je na úvod představena společnosti ve, které byla tato bakalářská práce vykonávána. Dále je představen měřící přístroj a obě měření, které byly provedeny. A nakonec této praktické části je uvedeno samotné zpracování a vyhodnocení analýzy systému měření dle metodiky MSA.

Abstract: The aim of this bachelor thesis is to elaborate and evaluate the analysis of measurement system. The bachelor thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part deals with presenting the current approaches to the analysis of the measurement system. The practical part introduces the company in which this bachelor thesis was performed. Next, the measuring instrument and the two measurements that have been performed are presented. Finally, this practical part includes the processing and evaluation of the analysis of the measurement system according to the MSA methodology.

Klíčová slova: MSA, analýza, měření

Keywords: MSA(Measurement system analysis), analysis, measurement

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Pavel Klaput
  • Oponent: Karel Nepraš

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 14:00, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz