Mgr. Petra Slánská

Diplomová práce

Odpovědnost členů zastupitelstva obce

Liability of Members of a Municipal Council
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá rozsahem a obsahem odpovědnosti členů zastupitelstev obcí v České republice. Jejím cílem je proto zmapovat možnosti postihu zastupitelů obcí, jak v rovině soukromoprávní, tedy odpovědnosti za způsobenou újmu, tak také v rovině trestněprávní, kde je kladen zvýšený důraz na trestněprávní odpovědnost zastupitelů za jejich hlasování. Práce se zaměřuje na výklad příslušných …více
Abstract:
This thesis deals with the scope and the content of liability of members of a municipal councils in the Czech republic. The aim of the thesis is to chart possibilities of sanction of members of a municipal councils both within the ambit of private law therefore liability for the caused harm as well as within the ambit of criminal law where is emphasized the criminal liability of members for their voting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma

Všechny práce