Theses 

Současná mládež a návykové látky – Bc. Petr Sklář

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Petr Sklář

Diplomová práce

Současná mládež a návykové látky

Anotace: SKLÁŘ, PETR. Současná mládež a návykové látky. Diplomová práce. Brno: PdF MU, 2006, 91 s.+přílohy. Vedoucí práce: MUDr. Petr Kachlík, Ph.D. Anotace Diplomová práce se zabývá problematikou návykových látek mezi dnešní mládeží v České republice. Cílem diplomové práce bylo podání ucelených informací o problematice závislostí na návykových látkách ve vztahu k mládeži. Bylo provedeno kvantitativní šetření na vzorku adolescentní populace, které ukázalo, že klesá věková hranice prvního kontaktu a přibývá zkušeností s drogami, zvl. s alkoholem, tabákem a marihuanou. Byla analyzována navrhovaná preventivní opatření na školách.

Abstract: Annotation Diplomarbeit befaßt sich mit der Problematik der Rauschmittelabhängigkeit unter gegenwärtige Jugend in der Tschechischen Republik. Das Diplomarbeitziel bestand in Präsentation der organischen Angaben über Problematik der Rauschmittel-abhängigkeit unter die Jugendlichen. Es wurde quantitative Untersuchung im Pubeszentpopulationsmuster gemacht. Die Untersuchung zeigte, daß das Alterniveau des ersten Drogekontakts sinkt und die Drogeerfahrungen zunehmen, vor allem mit Alkohol, Rauchtabak und Marihuana. Es wurden vorgeschlagene Maßnahmen in den Schulen analysiert. Es wurde quantitative Untersuchung im Pubeszentpopulationsmuster gemacht. Diplomarbeit befaßt sich mit der Problematik der Rauschmittelabhängigkeit unter gegenwärtige Jugend in der Tschechischen Republik. Es wurde quantitative Untersuchung im Pubeszentpopulationsmuster gemacht. Schlüsselwörter: Kinder-Fragebogen-Rauschmittel-Vorbeugung-Studie-Schule.

Klíčová slova: Klíčová slova, děti-dotazník-návykové látky-prevence-studie-škola

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2006
  • Vedoucí: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 12:30, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz