Bc. Karolína Zapalačová

Bakalářská práce

Existencialistická etika v díle Simone de Beauvoir

Existentialist Ethics in the Work by Simone de Beauvoir
Anotace:
Bakalářská diplomová práce se zabývá existencialistickou etikou francouzské myslitelky Simone de Beauvoir se zaměřením na beletristickou knihu Zlomená žena. Dílo obsahuje soubor tří povídek s existenciální tématikou. Na základě analýzy jednotlivých povídek jsou představeny hlavní etické pojmy a principy autorčiny etické koncepce.
Abstract:
This bachelor diploma thesis is concerned with the existentialist ethics of the french philosopher Simone de Beauvoir, focusing on the piece of fiction The Woman Destroyed. The work contains a set of three stories with existential themes. Based on an analysis of the individual stories, the main ethical concepts and principles of the author’s ethical view are presented.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Dagmar Pichová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta