Tomáš Janda

Master's thesis

THEORY AND PRACTICE OF MANAGEMENT OF FOREIGN EXCHANGE EXPOSURE IN MULTINATIONAL COMPANY (EXPORT/IMPORT ORIENTED COMPANY)

Teorie a praxe řízní měnového rizika v mezinárodní společnosti (importně/exportně orientovaná firma)
Abstract:
Diplomová práce pojednává o tématu měnového rizika a metodách jeho řízení. Práce ve třech kapitolách shrnuje teoretický kontext této problematiky a souběžně nabízí praktickou aplikaci na mnoha malých příkladech a závěrečné případové studii. První kapitola se věnuje teoretickému rámci měnových kurzů, kde rozlišuje jeho typy, způsoby kvantifikace a základní přístupy k predikcím budoucího vývoje. Druhá …more
Abstract:
Diploma thesis deals with the topic of foreign exchange exposure and approaches to its management. The paper presents in three chapters both the theoretical context of this field, which is during the thesis simultaneously applied on many small examples and eventually on one final case study. The first chapter is dedicated to the theoretical background of the foreign exchange exposure, differentiates …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 9. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 8. 2015
  • Supervisor: Karel Brůna
  • Reader: Jiří Pour

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/55928