Tomáš Novotný

Diplomová práce

Řízení devizové expozice v mezinárodním podnikání

FX Exposure Management in International Business
Anotace:
Cílem diplomové práce je na bázi případové studie české společnosti zapojené do mezinárodního obchodování analyzovat postup řízení devizové expozice. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá měnovým kurzem a konkrétními druhy kurzového rizika, dále vysvětluje pojem devizová pozice a zaměřuje se na základní postupy kvantifikace rizika a metody …více
Abstract:
Based on the case study, the aim of the diploma thesis is to analyze foreign exchange exposure and hedging procedures in the company active in international business. The thesis is divided into two main parts. The theoretical part deals with exchange risk and focuses on concrete methods of quantifying and hedging the exchange rate risk. The case study analyzes hedging procedures in the real Czech company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2015
  • Vedoucí: Josef Taušer
  • Oponent: Dominika Holcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/55598