Tomáš Janda

Master's thesis

THEORY AND PRACTICE OF MANAGEMENT OF FOREIGN EXCHANGE EXPOSURE IN MULTINATIONAL COMPANY (EXPORT/IMPORT ORIENTED COMPANY)

Teorie a praxe řízní měnového rizika v mezinárodní společnosti (importně/exportně orientovaná firma)
Anotácia:
Diplomová práce pojednává o tématu měnového rizika a metodách jeho řízení. Práce ve třech kapitolách shrnuje teoretický kontext této problematiky a souběžně nabízí praktickou aplikaci na mnoha malých příkladech a závěrečné případové studii. První kapitola se věnuje teoretickému rámci měnových kurzů, kde rozlišuje jeho typy, způsoby kvantifikace a základní přístupy k predikcím budoucího vývoje. Druhá …viac
Abstract:
Diploma thesis deals with the topic of foreign exchange exposure and approaches to its management. The paper presents in three chapters both the theoretical context of this field, which is during the thesis simultaneously applied on many small examples and eventually on one final case study. The first chapter is dedicated to the theoretical background of the foreign exchange exposure, differentiates …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2015
  • Vedúci: Karel Brůna
  • Oponent: Jiří Pour

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/55928

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / odbor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / International Business - Central European Business Realities