Bc. et Bc. Anna Chlápková

Diplomová práce

Mezigenerační vztahy v rodině z pohledu seniorů a jejich vnoučat

Intergenerational family relationships through the eyes of seniors and their grandchildren
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku mezigeneračních vztahů v rodině, konkrétněji vztahu prarodiče a vnoučete. Cílem práce je zjistit, jak zástupci těchto dvou generací nahlíží na současný stav rodiny a jaké je jejich hodnocení rodinných vztahů a konfliktů. Práce sestává ze tří částí. První, teoretická část, se věnuje vybraným problémům sociologie rodiny související především se stářím a se …více
Abstract:
This diploma thesis focused on the issue of intergenerational relationships in the family, specifically the relationship of grandparents and grandchildren. The aim is to determine how representative these two generations looks at the current state of the family and what is their assessment of family relationships and conflicts. The work consists of three parts. The first, theoretical part deals with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
  • Oponent: PhDr. Jiří Svoboda, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství základů společenských věd pro střední školy