Bc. Petra DRÁBKOVÁ

Diplomová práce

Podpora udržení či posílení vztahu klient / senior a jeho rodina, přátelé, dobrovolníci pomocí aktivit nabízených domovem pro seniory.

Support for maintaining or strengthening the relationship between a client / senior and his / her family, friends, volunteers through activities offered by a home for the elderly.
Anotace:
Život seniorů v pobytovém zařízení a uspokojování jejich potřeb má svá specifika. Jednou z důležitých činností poskytovatelů sociálních služeb pro seniory je aktivizace. Předkládaná diplomová práce zjišťuje v Domově seniorů POHODA Chválkovice, p.o., zda stávající nabídka pořádaných aktivit uspokojuje potřeby jejich klientů a pomáhá udržet či posilovat vztah klient / senior s rodinou, přáteli a dobrovolníky …více
Abstract:
The life of seniors in a residential care facility and meeting their needs has its specifics. One of the important activities of social service providers for the elderly is activation. This diploma thesis investigates whether the existing offer of organized activities in the home for the elderly POHODA Chválkovice, p.o., meets the needs of their clients and helps to maintain or strengthen the relationship …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 11. 2022

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Pavlína Jurníčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DRÁBKOVÁ, Petra. Podpora udržení či posílení vztahu klient / senior a jeho rodina, přátelé, dobrovolníci pomocí aktivit nabízených domovem pro seniory.. Olomouc, 2022. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Cyrilometodějská teologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Sociální práce / Sociální práce - specializace Sociální práce s rodinou

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.