Bc. Nikola Čapková

Diplomová práce

Mezipodnikové srovnávání finanční situace podniků

Intercompany comparison of the financial situation of enterprises
Anotace:
Cílem práce je na základě provedené analýzy vyhodnotit finanční situaci vybraných podniků, provést jejich srovnání a následně pomocí získaných hodnot zmapovat finanční situaci ve vybraném odvětví. Srovnání firem bude probíhat na základě dat zjištěných finanční analýzou zveřejněných účetních výkazů a výročních zpráv. Ve finanční analýze budou využity absolutní, rozdílové a poměrové ukazatele, bankrotní …více
Abstract:
The aim of this thesis is on the basis of the analysis carried out to evaluate the financial situation of the selected companies. To carry out their comparison and subsequently use the obtained values to map the financial situation in the selected sectors. Comparison of companies will be conducted on the basis of the data detected by financial analysis of financial statements and the published annual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedoucí: Ing. Ivana Turková, MBA
  • Oponent: Ing. Gabriela Dlasková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní