Jan Kanta

Diplomová práce

Mezipodnikové srovnání podniků na základě finančních výkazů

Intercompany comparison of companies based on financial statements
Anotace:
Záměrem diplomové práce „mezipodnikové srovnání na základě finančních výkazů“ je zpracování základní teoretických poznatků o finanční analýze z odborné literatury a jejich aplikování při zpracování praktické části na tři vybrané společnosti, u kterých je následně provedeno mezipodnikové srovnání. Teoretická část je zaměřena na definici základních pojmů, na zdroje analýzy a její metody. V praktické …více
Abstract:
Tha aim of diploma thesis „intercompany comparison of companies based on financial statements“ is carrying out of the theoretical information about financial analysis from specialized literature and their application in practical part on three chosen companies on which intercompany comparison is made. Aim of theoretical part is on definition of basics´concepts, sources of analysis and its methods. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Jana Kotěšovcová
  • Oponent: Ing. Kateřina Kalinová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní