Theses 

The Cultural Significance of Ancient Stone Structures in the British Isles – Bc. Martin Bureš

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Bc. Martin Bureš

Bakalářská práce

The Cultural Significance of Ancient Stone Structures in the British Isles

The Cultural Significance of Ancient Stone Structures in the British Isles

Anotace: Cílem této práce je výzkum a porovnání kulturního významu prastarých kamenných staveb na Britských Ostrovech ve třech různých obdobích: v období neolitu a době bronzové, v období romantismu, a v éře 20. a 21. století. Práce popisuje pravděpodobná užití a funkce kamenných monumentů, zejména Stonehenge. Dále zkoumá názory a přesvědčení neolitické společnosti a porovnává je s názory a přístupy současné dominantní kultury, a také s poněkud odlišnými názory různých subkultur, jako jsou Druidové nebo Hippies.

Abstract: The aim of this research is to examine and compare cultural significance of ancient stone monuments in the British Isles in three different periods: the Neolithic and Bronze Age, the Romantic period, and the 20th and 21st century era. It describes likely uses and functions of ancient stone monuments, Stonehenge in particular. Furthermore, it examines the views and beliefs of the Neolithic society and compares them with views and attitudes of the current dominant culture, and also with rather different views of various sub-cultural groups, such as the Druids or Hippies.

Keywords: cultural significance, ancient stone structures, stone monuments, Stonehenge, astronomy, religion, socio-political significance, dominant culture, counter-culture, sub-cultural groups, cultural diversity, cultural clash

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2009
  • Vedoucí: Ph.D. Stephen Paul Hardy

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 17:41, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz