Bc. Tomáš Semotam

Diplomová práce

Rizika podnikání v cestovním ruchu

Risks of business in tourism
Anotace:
Cílem diplomové práce je specifikovat činnost cestovních kanceláří a určit rizika ovlivňující jejich existenci. Zhodnocení proběhne na vybraném příkladu. První část této práce se zaměřuje na samotný pojem cestovního ruchu a podniky působící v tomto odvětví. Následně jsou určeny podmínky umožňující samotné podnikání na českém území. V této části je také uveden rozdíl mezi cestovní kanceláří a cestovní …více
Abstract:
The goal of masters dissertation is focused on activities of tour operators and risks influence the existence. Evaluation takes place an example. The first part exam focuse on itself concept tourism and enterprises operating in this sector. Subsequently are specified conditions to enable business alone on Czech territory. In this part is also noted the difference between tour operator and travel agency …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Petr Studnička
  • Oponent: Ing. Věra Levičková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze