Anežka Kubištová

Bachelor's thesis

Znalosti studentů oboru zdravotnický záchranář o infekcích spojených se zdravotní péčí

Knowledge of students in the field of the Medical Paramedics program about infectious diseases in the medical care
Abstract:
Teoreticko-výzkumná bakalářská práce pojednává o problematice infekcí spojených s nemocničním prostředím, jejich zdrojích a cestách přenosu. Důležitou částí této práce je téma prevence infekčních nemocí, zejména pak hygienická dezinfekce rukou. Součástí práce je základní představení Zdravotnické záchranné služby, charakteristika a kompetence pracovníků oboru Zdravotnický záchranář. Ve výzkumné části …more
Abstract:
The theoretical bachelor research deals with the problems of infections related to the hospital environment, their sources and the ways of transmission. An important part of this work is the topic of prevention of infectious diseases, especially hygienic hand disinfection. One part of the work is a presentation of The Emergency Medical Service, characteristics and competence of the paramedic workers …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Patrik Zelinka

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kubištová, Anežka. Znalosti studentů oboru zdravotnický záchranář o infekcích spojených se zdravotní péčí. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií